Списки академічних груп

Списки груп вступників на основі базової загальної середньої освіти(9 класів)

223 Медсестринство(Сестринська справа: групи 103, 104, 106)

223 Медсестринство(Лікувальна справа: групи 101-а, 101-б)

226 Фармація, промислова фармація(Фармація, промислова фармація: групи 109, 110)

221 Стоматологія(стоматологія ортопедична: група 102)

Списки груп вступників на основі повної загальної середньої освіти(11 класів)

223 Медсестринство(Сестринська справа: групи 114, 116)

223 Медсестринство(Акушерська справа: група 118)

226 Фармація, промислова фармація(Фармація, промислова фармація: група 119)

Списки груп вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

223 Медсестринство(Сестринська справа, бакалаврат: групи МБ-1, ВБ-1)