Нормативна документація

Наказ про затвердження і ввведення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста галузей знань «Фармація» та «Медицина»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 223  «Медсестринство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 221«Стоматологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 223  «Медсестринство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226  «Фармація, промислова фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою  «Сестринська справа» спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

(на основі БЗСО)

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план


Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою  «Сестринська справа» спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

(на основі ПЗСО)

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

 


Інформаційний пакет спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знаь 22 «Охорона здоров’я«

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (вечірня форма навчання)

Освітньо-професійна програма бакалавра

Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою  «Лікувальна справа» спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план


Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою  «Акушерська справа» спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план


Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою  «Стоматологія ортопедична» спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план


Інформаційний пакет

за освітньо-професійною програмою «Фармація, промислова фармація»  спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна форма навчання)