Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Миколаївський базовий медичний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Положенням коледжу про надання публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

вул. Космонавтів, 79/1, м. Миколаїв, 54028

тел./факс: (0512)55-50-02

електронна пошта: mykmedcol@ukr.net

Фінансово-господарська діяльність

Звіт про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів за 2023 рік

Кошторис на 2021 рік

Кошторис на 2022 рік

Кошторис на 2023 рік

Кошторис на 2024 рік

План використання бюджетних коштів на 2021 рік

План використання бюджетних коштів на 2022 рік

План використання бюджетних коштів на 2023 рік

План використання бюджетних коштів на 2024 рік

Штатний розпис на 2021 рік

Штатний розпис на 2022 рік

Штатний розпис на 2023 рік

Штатний розпис на 2024 рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Документи що засвідчують право власності

Документ про відповідність приміщень закладу

Додатково:

Баланс на 01.01.2024

Звіт про фінансові результати за 2023 рік

[свернуть]