Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань та критерії оцінювання

Для вступників на основі НРК5

(які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС молодшого бакалавра, для здобуття  ступеня бакалавра медичного спрямування зі скороченим строком навчання)

Програма вступного випробування у формі співбесіди Вимоги та критерії