Нормативна документація

Статут

Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення та виплати стипендій

Наказ про затвердження і ввведення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста галузей знань «Фармація» та «Медицина»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 223  «Медсестринство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» у галузі знань  22 Охорона здоров’я зі спеціальності 221«Стоматологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101102 «Сестринська справа» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі БЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки (частина 1, частина 2)

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (частина 1, частина 2)

Програма переддипломної практики

Програма виробничої практики

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101102 «Сестринська справа» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі ПЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки (частина 1, частина 2)

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (частина 1, частина 2)

Програма переддипломної практики

Програма виробничої практики

Інформаційний пакет спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знаь 22 «Охорона здоров’я«

(на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Навчальний план

Освітньо-професійна програма бакалавра

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101101 «Лікувальна справа» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі БЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки (частина 1, частина 2)

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (частина 1, частина 2)

Програма наскрізної навчальної практики

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101105 «Акушерська справа» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі ПЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (частина 1, частина 2)

Програма наскрізної навчальної практики

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101106 «Стоматологія» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі БЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

Програма наскрізної навчальної практики

Інформаційний пакет спеціальності 5.120101101 «Фармація» галузі знаь 1201 «Медицина»

(на основі БЗСО)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

Навчальний план

Навчальні програми циклу дисциплін природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

Програма наскрізної навчальної практики