Електронне навчання

Електронне навчання

Електронне навчання

Шановні студенти! Для отримання доступу до матеріалів, зверніться до викладача, який викладає дисципліну

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Філософія

Клінічне медсестринство в педіатрії

Методологія науково-дослідної роботи

Охорона праці в галузі

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Біологічна хімія

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в професійній патології

Історія України

Фізіологія

Патоморфологія

Війсково-медична підготовка

Основи психології та міжособове спілкування (Швець О.О.)

Основи психології та міжособове спілкування (Підгорна О.М)

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Історія медицини та медсестринства

Основи медсестринства

Медсестринська етика та деонтологія

Фармакологія та медична рецептура (Лікувальна справа)

Фармакологія та медична рецептура (Акушерська справа)

Фармакологія та медична рецептура (Сестринська справа)

Латинська мова (Фармація)

Безпека життєдіяльності

Основи екології та профілактичної медицини (Сестринська справа)

Основи екології та профілактичної медицини (Лікувальна справа)

Основи латинської мови з медичною термінологією (Пигарєва В.В.)

Іноземна мова за професійним спрямуванням(Лікувальна справа)

Фармакогнозія

Медсестринство у внутрішній медицині (Досенко К.І.)

Педіатрія (Лікувакльна справа)

Медсестринство в педіатрії (Сестринська справа)

Медична біологія

Історія України 10-11 клас