Етапи вступної кампанії 2019

Етапи вступної кампанії 2019

Строки вступної кампанії для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Категорія
вступників
Прийом
документів
Вступні
випро­бування
Оприлюднення
рейтингового
списку, не пізніше
Виконання вимог зарахуван­ня на
бюджет, не пізніше
Зараху­вання на бюджет, не пізніше
Переве­дення на вакантні бюджетні місця, не пізніше
Зараху­вання на контракт, не
пізніше
Тільки денна форма навчання від 1 липня до 18.00 13 липня від 14 до 21 липня 12.00 23 липня 12.00 27 липня 12.00 29 липня 6 серпня 1 серпня

Строки вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Категорія
вступників

Реєстрація 
електронних 
кабінетів
Прийом 
документів
Вступні 
випробування
Оприлюд­нення 
рейтингового 
списку, не пізніше
Виконання вимог зарахуван­ня на 
бюджет, не пізніше
Зараху­вання на бюджет, не пізніше Переве­дення на вакантні бюджетні місця, не пізніше

Зараху­вання на контракт, не
пізніше

Денна форма та заочна,
сертифікати
ЗНО

з 1 липня з 10 липня до 18.00 
29 липня
12.00
1 серпня
12.00
5 серпня
12.00
6 серпня
20 серпня 16 серпня

Денна форма, вступні іспити, квота-1

тільки у паперовій формі з 10 липня до 18.00
22 липня
з 23 до 28 липня 12.00
1 серпня
12.00
5 серпня
12.00
6 серпня
20 серпня 16 серпня

Денна форма, співбесіди, квота-2

тільки у паперовій формі з 10 липня до 18.00
22 липня
з 23 по 25 липня 12.00
1 серпня
18.00
3 серпня
12.00
4 серпня

Строки вступної кампанії для вступників

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Категорія
вступників
Прийом
документів
Вступні
випро­бування
Оприлюднення
рейтингового
списку, не пізніше
Виконання вимог зарахуван­ня на
бюджет, не пізніше
Зараху­вання на бюджет, не пізніше
Зараху­вання на контракт, не
пізніше
Денна та вечірня форми навчання

з 10 липня до 18.00 22 липня

фаховий іспит з 23 до 30 липня 12.00
31 липня
18.00
05 серпня
12.00
6 серпня

30 вересня