Дистанційне навчання

Електронне навчання

Дистанційне навчання


 

Шановні студенти! Для отримання доступу до матеріалів, зверніться до викладача, який викладає дисципліну

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Філософія

Клінічне медсестринство в педіатрії

Методологія науково-дослідної роботи

Охорона праці в галузі

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Біологічна хімія

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в професійній патології

Історія України

Фізіологія

Патоморфологія

Війсково-медична підготовка

Основи психології та міжособове спілкування (Підгорна О.М)

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Історія медицини та медсестринства

Основи медсестринства

Медсестринська етика та деонтологія

Фармакологія та медична рецептура (Лікувальна справа)

Фармакологія та медична рецептура (Акушерська справа)

Фармакологія та медична рецептура (Сестринська справа)

Організація та економіка фармації (денна форма навчання (Шукрута О.В.))

Технологія ліків (заочна форма навчання (Шукрута О.В.))

Технологія ліків (денна форма навчання (Курник І.С))

 Фармацевтична хімія (заочна форма навчання (Шукрута О.В.))

Фармакологія (Михайлюк А.О.)

Латинська мова (Фармація)

Латинська мова (Акушерська справа)

Безпека життєдіяльності

Основи екології та профілактичної медицини (Сестринська справа)

Основи екології та профілактичної медицини (Лікувальна справа)

Основи латинської мови з медичною термінологією (Пигарєва В.В.)

Іноземна мова за професійним спрямуванням(Лікувальна справа)

Фармакогнозія

Медсестринство у внутрішній медицині (Досенко К.І.)

Медсестринство у внутрішній медицині (Акушерська справа (Досенко К.І.))

Педіатрія (Лікувакльна справа)

Медсестринство в педіатрії (Сестринська справа)

Медична біологія

Історія України 10-11 клас

Гігієна з основами екології (заочна форма навчання)

Українська мова за професійним спрямуванням

Гінекологія

Акушерство

Захист Вітчизни

Фізична культура

Всесвітня історія