Педагогічний колектив

Педагогічний колектив

Навчально-виховний процес у Миколаївському базовому медичному коледжі здійснюють 146 викладачів з них: 79 штатних викладачів, 67 викладачі-сумісники. Всі викладачі мають відповідну освіту, стаж роботи в практичній медицині, достатній педагогічний досвід.

Станом на 2019 рік викладачі коледжу мають наступні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: вища категорія — 43; перша категорія — 9; друга категорія — 10; спеціалістів — 17. Серед викладачів коледжу: викладачів-методистів — 19; старших викладачів — 2; заслужений вчитель України — 1; кандидат наук — 4.

Для участі у підготовці фахівців-медиків запрошуються провідні спеціалісти фармації, лікувально-профілактичних закладів міста та області, які мають вищу та I фахові категорії.

Викладачі МБМК постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. Викладачі коледжу проходять підвищення кваліфікації на ФПК при Національному університеті ім. О.О. Богомольця, Житомирський медичний інститут, Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти викладачів, Полтавському університеті економіки і торгівлі. Широко використовується також стажування викладачів на робочих місцях у виробничому об’єднанні «Фармація», в провідних аптеках та лікувально-профілактичних закладах міста та області, в інспекціїї з контролю якості ліків в Україні при Миколаївській облдержадміністрації.

В коледжі створено 11 предметних циклових комісій, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу з вимогами освітньо-професійної програми зі спеціальності і формування досвідчених, гармонійно-розвинутих особистостей:

— загальноосвітніх дисциплін (голова Шевчук О.М.);
— соціально-економічних дисциплін (голова Крамарчук Н.А.);
— гуманітарних дисциплін (голова Пигарєва В.В.);
— фундаментальних дисциплін (голова Пилипенко Ю.Д.);
— фізичного виховання та захисту Вітчизни (голова Шпилєва О.О.);
— фармацевтичних дисциплін ( голова Шукрута О.В.);
— хімічних дисциплін (голова Трегубова Є.Є.);
— сестринських та хірургічних дисциплін (голова Бурименко А.О.);
— терапевтичних  дисциплін (Досенко К.І.)
— акушерських, гінекологічних та вузьких дисциплін ( голова Попова Л.Я.);
— педіатричних та зуботехнічних дисциплін (голова Кияшко А.П).