Професія майбутнього

Професія майбутнього

У добу глобалізації світових економічних і культурних процесів, в Україні зростає соціальне замовлення на підготовку конкурентоспроможних фахівців з високорозвиненим інтелектом, неординарним гнучким мисленням, а також вільним володінням іноземними мовами.

Саме такі завдання ставить перед собою педагогічний колектив Миколаївського базового медичного фахового коледжу. Контингент студентів навчального закладу – це майбутні медичні працівники лікарняних закладів України. Інтеграція системи медичної освіти в європейський освітній простір вимагає нових підходів в співпраці з медичними спільнотами різних країн. Саме тому свої фахові компетенції  викладачі коледжу підвищують за високими європейськими медичними стандартами, що дає змогу запроваджувати під час навчання та підготовки майбутніх медичних фахівців новітні методики. 

Всіх бажаючих стати учасниками освітнього процесу запрошуємо до вступу на спеціальність Медсестринство  Миколаївського базового медичного фахового коледжу. З умовами прийому ви можете ознайомитись на сайті навчального закладу.