Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Миколаївському базовому медичному фаховому коледжі є невід’ємною частиною громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються в коледжі й їхню участь в управлінні навчальним закладом.

Студентська рада – орган самоврядування, метою якого є створення умов для самореалізації особистості студентів і формуванню у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Усі студенти, які навчаються у МБМФК, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування є інструментом у вирішенні силами студентів життєво важливих проблем управління як у навчальній, так і в поза навчальній роботі.

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

  • Представляє студентів у відносинах з адміністрацією, цикловими комісіями, педагогічними працівниками, у педагогічній раді;
  • Організовує співпрацю зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;
  • Забезпечує захист прав та інтересів здобувачів освіти, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, відпочинку тощо;
  • Організовує дозвілля та культурний відпочинок студентів;
  • Бере участь в роботі стипендіальної комісії, комісії по переведенню з платної форми навчання на вакантні місця регіонального замовлення, ради з профілактики правопорушень;
  • Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та Правил поведінки здобувачів освіти в МБМФК, оперативно реагує на їх порушення;
  • Сприяє участі студентів у місцевих, регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
  • Пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, булінгу, вживанню алкоголю, наркотиків, палінню.

Оболенцева Владислава

Фельдшерське відділення, група 101-Б

Виконуюча обов’язки голови ради студентського самоврядування

Бекетов Іван

Фельдшерське відділення, група 301-А

Заступник голови ради студентського самоврядування

Ільницька Валерія

Фельдшерське відділення, група 301-А

Секретар ради студентського самоврядування

Нікітішина Вікторія

Медсестринське відділення №1, група 116

Очільник організаційної роботи на мед сестринському відділенні №1

Примачковська Крістіна

Медсестринське відділення №1, група 214

Голова студентської ради відділення

Богданцева Софія

Медсестринське відділення №2, група 204

Очільник організаційної роботи на мед сестринському відділенні №2

Скоряк Яна

Фармацевтичне відділення, група 209

Очільник організаційної роботи на фармацевтичному відділенні

Маук – Шевченко Марія

Фармацевтичне відділення, група 110

Помічник очільника організаційної роботи на фармацевтичному відділенні

Дерменжі Дар’я

Зуботехнічне відділення, група 102

Очільник організаційної роботи на зуботехнічному відділенні

Жук Аліна

Зуботехнічне відділення, група 102

Помічник очільника організаційної роботи на зуботехнічному відділенні

Пльохіна Ольга

Медсестринське відділення №3, група 106

Очільник організаційної роботи на мед сестринському відділенні №3

Шакула Анастасія

Медсестринське відділення №2 група 304

Очільник організаційної роботи на медсестринському відділенні №2