Списки груп вступників, зарахованих на навчання

Список груп вступників, зарахованих на навчання на основі ОКР молодший спеціаліст

223 Медсестринство (Сестринська справа)-бакалаврат денна форма навчання

Список груп вступників, зарахованих на навчання на основі повної середньої освіти (11 класів)

223 Медсестринство (Сестринська справа) денна форма навчання

223 Медсестринство (Сестринська справа) вечірня форма навчання

226 Фармація, промислова фармація — заочна форма навчання

Список груп вступників, зарахованих на навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична)

223 Медсестринство (Сестринська справа)

223 Медсестринство (Лікувальна справа)

226 Фармація, промислова фармація (Фармація, промислова фармація)

ОГОЛОШЕННЯ