Списки груп вступників, зарахованих на навчання

Списки груп вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична: група 102)

223 Медсестринство (Сестринська справа: групи 103, 104, 106)

223 Медсестринство (Лікувальна справа: групи 101-а, 101-б)

226 Фармація, промислова фармація (Фармація, промислова фармація: групи 109, 110)

Списки груп вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

223 Медсестринство (Сестринська справа, денна форма навчання: групи 114, 116)

223 Медсестринство (Сестринська справа, вечірня форма навчання: групи ВМ-1)

223 Медсестринство (Акушерська справа: група 118)

226 Фармація, промислова фармація (Фармація, промислова фармація, заочна форма навчання: груп 119)

Списки груп вступників на основі ОКР молодший спеціаліст

223 Медсестринство (Сестринська справа (бакалавр): група МБ-1)