Професія майбутнього

Професія майбутнього

У добу глобалізації світових економічних і культурних процесів, в Україні зростає соціальне замовлення на підготовку конкурентоспроможних фахівців з високорозвиненим інтелектом, неординарним гнучким мисленням, а також вільним володінням іноземними мовами.

Саме такі завдання ставить перед собою педагогічний колектив Миколаївського базового медичного фахового коледжу. Контингент студентів навчального закладу – це майбутні медичні працівники лікарняних закладів України. Інтеграція системи медичної освіти в європейський освітній простір вимагає нових підходів в співпраці з медичними спільнотами різних країн. Саме тому свої фахові компетенції  викладачі коледжу підвищують за високими європейськими медичними стандартами, що дає змогу запроваджувати під час навчання та підготовки майбутніх медичних фахівців новітні методики. Це дало змогу  Миколаївському базовому медичному фаховому коледжу  долучитися до співпраці з провідними навчальними закладами Польщі, Греції, Німеччини.

З 2021 року МБМФК стає учасником проекту «Професійна атестація фахівців сестринської справи в академічних клініках Німеччини». Проектом передбачено: оволодіння німецькою мовою в Україні до рівня В1, проходження стажування в провідних академічних клініках Німеччини в рамках процесу підтвердження кваліфікації та підготовка до фахових іспитів, отримання німецького державного диплому медичної сестри з можливостями подальшого працевлаштування.

Учасники проекту студенти випускного курсу, мають змогу за високими європейськими медичними стандартами підвищити власні професійні компетенції та пройти процедуру підтвердження диплому у ФРН. До участі в цьому проекті залучається професорсько-лікарський склад академічних клінік та медичних установ різних Федеральних Земель Німеччини. Щорічно за сприяння Міністерства охорони здоров’я Німеччини згадані заходи спонукають медичну спільноту обмінюватися передовим досвідом.

Всіх бажаючих стати учасниками цього проекту запрошуємо до вступу на спеціальність Медсестринство  Миколаївського базового медичного фахового коледжу. З умовами прийому ви можете ознайомитись на сайті навчального закладу.