Історія та сьогодення

Історія та сьогодення

Миколаївський базовий медичний фаховий коледж є одним із найстаріших вищих медичних навчальних закладів, який протягом 142 років здійснює підготовку молодших медичних фахівців.

Навчальний заклад засновано 9 березня 1875 року наказом адміралтейства із Санкт-Петербургу «Про створення фельдшерської школи в м. Миколаєві».

14 жовтня 1906 р. міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду.

В 1928 році Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум.

В 1946 році прийом здійснювався за трьома спеціальностями: фельдшер, акушерка, медична сестра.

В 1956 році Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. Починається підготовка зубних лікарів та санітарних фельдшерів.

1990 рік – відкрито новий напрям підготовки – стоматологія ортопедична.

1996 рік – училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу.

2000 рік – училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, відкрито відділення медичних сестер-бакалаврів.

2001 рік – в училищі відкрито відділення фармації.

2002 рік – училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні.

2004 рік – коледж проходить акредитацію спеціальності «Фармація».

2006 рік – підтверджено відповідність підготовки спеціалістів за напрямом «Сестринська справа»-бакалаврат державним стандартам освіти.

2008 рік – коледж підтверджує рівень акредитації за спеціальністю «Фармація».

 

2009 рік – коледж підтверджує рівень акредитації за спеціальностями:«Сестринска справа» , «Лікувальна справа» , «Акушерська справа» , «Медико-профілактична справа», «Стоматологія-отопедична».

2011 рік – коледж отримує ліцензію з надання освітньої послуги підвищення кваліфікації, спеціалізації молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою,  бакалаврів медицини  та підготовки кадрів масової кваліфікації з медичних питань.

2012 рік – проведено чергову акредитацію спеціальності 6.120101 «Сестринська справа».

2013 рік – коледж проходить чергову акредитацію спеціальностей: «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа», «Фармація».

2016 рік – у коледжі проведено Державну атестацію загальноосвітньої підготовки студентів.

2018 рік –  коледж пройшов акредитацію освітньої програми спеціальності 223 «Медсестринство» (бакалаврат).

 

Сьогодні Миколаївський базовий медичний коледж — це навчальний заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, муляжами, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за хворими, комп’ютерними кабінетами з доступом до мережі Інтернет, бібліотекою, читальним та актовим залами, їдальнею, тренажерним та спортивним залами, спортивним майданчиком, медичним пунктом.

Миколаївський базовий медичний коледж визнано найкращим закладом медичної освіти України та нагороджено дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу сучасної освіти і науки України.