Заняття Підгорної О.М.

Заняття Підгорної О.М.

Відкрите практичне заняття викладача ПЦК фундаментальних дисциплін

Оксани Михайлівни Підгорної

26 листопада відбулося відкрите практичне заняття викладача ПЦК фундаментальних дисциплін Оксани Підгорної для студентів І курсу 118 групи (223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа») з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» на тему «Психічні стани в нормі та патології. Емоції, воля, стрес».

Працюючи у мікрогрупах, студенти за візуальним матеріалом, аудіальними та вегетативними проекціями досліджували особливості перебігу різних типів емоційних реакцій. Студенти узгоджували нейротипові, преморбідні та патологічні ознаки з формулою темпераменту та соматотипом людини.

Одним із дуже важливих професійно маркованих завдань було створення ситуації терапевтичного діалогу з удаваним пацієнтом, який перебуває у кризовому стані, організація клінічного інтерв’ю та анамнестичної бесіди з ним. Учасники практичного заняття навчались кризовій психологічній інтервенції з метою розуміння стану пацієнта та формулювання адекватних рекомендацій адресатам психологічної послуги у станах психологічного збудження, загальмування (емоційної кататонії), невизначеності цілей та втрати/переоцінки цінностей у різних періодах стресової реакції.

Студентам  було запропоноване також психометричне завдання з оцінки ризиків «нульового усвідомлення та вербалізації емоційних переживань», або алекситимії. Опрацьовуючи професійну психограму акушерки, вони вказали на значущість «неалекситимічного профілю особистості».

До власної скарбнички інструментів психогігієни та психопрофілактики студенти отримали поради на щодень від  героїв художніх творів. Лайфхаки від тих, хто пережили біль втрат і приреченості, розгубленості і відчаю, стануть  способом гармонізації емоційних переживань і навчать майбутніх акушерів дозволяти собі різні емоційні реакції – сміятися і плакати, мовчати і говорити – без побоювань бути «емоційно неформатними».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.