Відкрите заняття з української літератури

Відкрите заняття з української літератури

23 лютого 2023 року викладачем Ляміною М.П. було проведено відкрите заняття з української літератури для студентів фельдшерського відділення 101-А групи з теми: «Микола Вороний. Мотиви лірики. Поезії «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта».

Метою заняття було: ознайомити студентів з життєвим і творчим шляхом Миколи Вороного – «ідеолога» модернізації української літератури, розкрити його багатогранну діяльність, показати письменника як зачинателя українського символізму, з’ясувати зміст та художні особливості поезій «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта», розвивати вміння розпізнавати символічний твір серед інших, вказувати на художні ознаки символізму у творі, визначити жанрові та ритмомелодійні особливості, передавати власні емоції та почуття, сприяти розумінню студентами національної свідомості як важливого фактора громадянської позиції, поціновувати красу поетичного слова.

На занятті було використано словесні, наочні та практичні методи.

Прослідковувалася міжпредметна інтеграція ( із зарубіжною літературою, географією, історією). Проведена  робота над аналізом ліричного твору (прослуховування, паспорт твору).

Словникова робота, невідомі слова були виведені на екрані.

Метод «асоціативний кущ» використано як засіб повторення матеріалу зі школи. Кожна підтема була закріплена висновком. Заняття мало структурно-логічну схему.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.